W型、L型铬酸回收器

    我厂生产的系列W型、L型铬酸回收器,根据国家标准图集、制作、材料由玻璃钢,PVC塑料二种,主要用于铬酸雾的净化回收,回收的铬酸可直接回用于电镀。具有设备简单:(不用净化塔)回收利用率高、净化效果好运行费用低,整个系统经久耐用(全玻璃钢)强度高等优点,欢迎广大用户选用。

型号 L4 L6
A 510 710
B 670 870
D 390 450
H 1706 1976
H1 480 540
H2 740 950
H3 200 300
a 350 500

                铬酸回收器L4、L6型总图

 

型号 L2 L3
A 300 510
B 460 670
D 250 320
H 1246 1466
H1 320 360
H2 600 740
H3 160 200
a 260 330
b 240 280

                 铬酸回收器L2、L3型总图

 

型号 W2 W3 W8
A 515 765 1040
A1 595 845 1130
B 404 404 802
B1 484 484 892
C 550 550 950
E 522 522 1050
F 100 100 130
G 310 460 620

               铬酸回收器W2、W3、W8型总图

型号 W4 W6 W12 W16
A 515 765 1040 1040
A1 595 845 1130 1130
B 620 620 940 1200
B1 700 700 1030 1290
C 620 620 850 1130
E 522 522 795 1050
F 500 500 740 965
G 310 460 620 620

           铬酸回收器W2、W3、W12、W16型总图

点击图片-放大

外型 L2 L3 L4 L6 W2 W3
外型尺寸(长×宽×高) 340×510 410×510 510×510 630×510 515×404 765×404
×1246 ×1466 ×1706 ×1976 ×550 ×550
额定风量(m3/h) 2000 3000 4000 6000 2000 3000
使用范围(m3/h) 1600~2400 2400~3200 3200~4800 4800~7200 2600~2400 2400~3600
额定风速(m/s) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
阻力(mm/H2o) 18~40 18~40 18~40 18~40 18~40 18~40
效率 98~99 98~99 98~99 98~99 98~99 98~99
进口尺寸 长×宽 260×240 330×280 350×350 500×500 515×405 765×404
出口尺寸 长×宽 Φ250 Φ320 Φ390 Φ450 515×405 765×404
参考价格(元)
外型 W4 W6 W8 W12 W16
外型尺寸(长×宽×高) 505×610 755×610 1030×822 1010×920 1010×1080
×620 ×620 ×950 ×900 ×1200
额定风量(m3/h)
使用范围(m3/h) 3600~4800 4800~7200 6400~9600 9800~14400 12800~19600
额定风速(m/s) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
阻力(mm/H2o) 18~40 18~40 18~40 18~40 18~40
效率 98~99 98~99 98~99 98~99 98~99
进口尺寸 长×宽 515×620 765×620 1040×802 1040×940 1040×1200
参考价格(元)